Одесский Банковский Союз: Главная страница

-

+


Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
Главная страница   
СТАТЬИ
Банковская терминология на русском

Конвертированность валюты ((currency) convertibility; конвертируемость (обратимость) валюты) 1) возможность законного обмена одной валюты на другую; 2) возможность в стране осуществить обмен национальной валюты на золото; 3) оборотность, свободный международный обмен валюты.

Версия для печати

Версия для печати
Вам полезно будет знать

Еквайр – банк, который осуществляет еквайринг.

Версия для печати
Версия для печати
Терміни в українській банківській системі рідною мовою

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Бенефіціар 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та «довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому законом.

Версия для печати
Версия для печати
Банк-Анегдот

- "Сколько нужно фондовых трейдеров, чтобы изменить перегоревшую лампу? Двое - один вкручивает новую, а второй быстренько загоняет ее на бирже, пока
CNBC не успела сообщить, что лампа перегорела. Сколько нужно сырьевых трейдеров, чтобы поменять сгоревшую лампочку? Нисколько. Они не будут ее
менять, обрушив цену на темноту в связи с переизбытком предложения ".
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати
Версия для печати


Финансовый кризис в анекдотах - банковский юмор:

8. Сегодня утром банк вернул мне чек с надписью "Недостаточно средств". Вот только не понятно в кого - в банке или у меня?
 
 
=