На главную страницу

-

+ Купить билеты на спектакль Юнона и Авось вы можете по телефону 504-18-68 Спектакль Юнона и Авось - одна из наиболее известных русских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. В основу спектакль Юнона и Авось легла история печальной любви графа Николая Петровича Резанова, русского путешественника, государственного деятеля, и дочери испанского губернатора Сан-Франциско, молодой красавицы Кончитты. Ему 45 лет, он многого успел достичь и повидать, а ей всего 15 – юная, красивая, наивная девушка.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
1. Загальні положення   
1.1. ОДЕСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ СОЮЗ ( надалі – “Союз”) є об'єднанням банків (філій банків), який створений на основі єдності загальних інтересів членів Союзу та спрямований на задоволення, захист та реалізацію його членами своїх законних прав і свобод.

1.2. Союз створений відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”, інших нормативно-правових актів України та здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності, вільного волевиявлення, компромісного вирішення питань, з урахуванням інтересів всіх членів Союзу, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Союзу, добровільності та рівноправності членів Союзу, обов’язкового виконання рішень, які приймаються органами управління Союзу, самостійності та незалежності від органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, відкритості для суспільства, засобів масової інформації.

Союз є об’єднанням установ банків для сприяння стабільного розвитку та діяльності членів Союзу, створення належного конкурентного середовища на фінансово-банківському ринку і сприятливих умов для становлення економіки України та Одеської області, представництва інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, захисту законних прав і інтересів банків, забезпечення зв’язків з громадскістю.

1.3. Союз є відкритим, добровільним, недержавним, незалежним, неприбутковим об’єднанням установ банків, який поширює свою діяльність на територію Одеської області.

1.4. Союз співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями банків. Рішення органів управління Союзу, прийняті в межах компетенції відповідно до цього Статуту, обов'язкові для виконання усіма його членами.

1.5. Членство у Союзі не накладає на її членів ніяких обмежень щодо банківської, підприємницької, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законодавством України.

1.6. Офіційна назва Союзу: Українською мовою – ОДЕСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ СОЮЗ.
Російською мовою – ОДЕССКИЙ БАНКОВСКИЙ СОЮЗ.

1.7. Офіційною мовою є українська та російська. Робочою мовою є російська. Діловодство Союзу здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

1.8. Місцезнаходження Союзу: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-а.
   
=