На главную страницу

-

+ Наше предприятие ориентировано на выпуск и поставку горно-шахтного оборудования.. На сегодняшний день ООО «ТЗГШО» производит различное горное оборудование, ознакомиться с которым можно в представленном на сайте каталоге. Также планируется запустить в производство некоторые другие виды горно-шахтного оборудования, соответствующего передовым мировым стандартам. В требуемые вам изделия могут быть внесены необходимые доработки, не влияющие на основную конструкцию или эксплуатационные характеристики изделия.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
7. Облік та звітність   
7.1. Союз зобов'язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну завітність, зареєструватися в органах державної податкової служби України та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

7.2. Для фінансування діяльності Ради та Контрольно-ревізійної комісії, в їх розпорядженні залишається до пятидесяти відсотків коштів від суми одержаних членських внесків. Інша сума членських внесків використовується відповідно до рішення Загальних зборів.

7.3. Союз подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати у порядку, встановленому законодавством України.

7.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Виконавчого директора.
   
=