На главную страницу

-

+ выбор crm Forward CRM — это современная многофункциональная платформа, предназначенная для управления взаимоотношениями с клиентами. Данный продукт представляет из себя мощный инструмент для повышения качества обслуживания клиентов, хранения истории общения с ними, анализа и обработки полученной информации для построения адресных предложений. Областью применения системы являются автоматизация бизнес-процессов продаж и взаимодействия с клиентом.

3fc32f15
Написать нам Добавить в Избранное Карта сайта
 
 
9. Припинення діяльності Союзу   
9.1. Припинення діяльності Союзу здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

9.1.1.Рішення Загальних зборів про реорганізацію чи ліквідацію приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх членів Союзу.

9.2. Реорганізація Союзу здійснюється за рішенням вищого органу управління. При реорганізації Союзу вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступника.

9.3. Союз може бути ліквідований:
- за рішенням вищого органу управління Союзу;
- на підставі рішення суду за поданням органів, які контролюють діяльність Союзу.

9.4. Ліквідація Союзу проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Союзу за рішенням суду, - ліквідаційною комісією, що призначається цим судовим органом.

9.4.1. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Союзу. Ліквідаційна комісія повинна опублікувати в офіційних засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію і про порядок та строки заявлення претензій кредиторами, оцінює майно, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи по оплаті боргів третім особам та її засновникам (членам), складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам.

9.5.Грошові кошти та інше майно Союзу можуть бути поділені між його членами, бути використані на благочинні цілі або за рішенням суду передані державі.

9.6.У разі ліквідації Союзу, розпорядження його залишковими активами здійснюється відповідно до рішення Загальних зборів чи суду, з урахуванням вимог законодавства України про про неприбуткові організації.

9.7. При реорганізації та ліквідації Союзу звільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.8. Союз вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення запису про його державну реєстрацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб України.
   
=